Flere unge oppgir etnisitet som grunnlag for trakassering

En ny kartlegging om trakassering og mobbing på jobb viser kjønn som mer relevant faktor enn etnisitet.
Foto: Kristina Tripkovic/Unsplash
Etnisitet som årsak forekommer dobbelt så manger i forhold til andelen innvandrere i befolkningen.

Ny nasjonal kartlegging i universitets- og høyskolesektoren viser at flere trakasseres og mobbes på arbeidsplassen og ved studiesteder.

Undersøkelsen ble sendt ut til 42.778 ansatte ved de 26 deltagende UH-institusjoner. 17.984 personer har svart på kartleggingen, noe som gir en svarfrekvens på 43 prosent.

Følgende spørsmål hadde et svaralternativ som gikk på etnisitet: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?

Her oppgir sju prosent av de som har blitt mobbet/trakassert etnisitet som bakgrunn. I Norge utgjør innvandrerbefolkningen 17 % prosent. En rask regning viser at rundt 40 prosent av innvandrerbefolkningen kan være mobbet eller trakassert på grunn av etnisitet.

I aldersgruppen 20-29 som har blitt mobbet/trakassert oppgir 16 prosent etnisitet som bakgrunn. Utrops beregning viser at i innvandrerbefolkningen utgjør åtte prosent i denne aldersgruppen. Det betyr altså at etnisitet som årsak forekommer dobbelt så mange i forhold til andelen innvandrere.

– Vi har ikke registrert noe informasjon om respondentenes etnisitet eller religiøse tilhørighet. Etnisitet og livssyn var derimot inkludert som alternativer på spørsmål om hva respondentene mente var bakgrunnen for mobbing og trakassering, forteller konsulent i Ipsos MMI Mads Motrøen til Utrop.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019. Kartleggingen har kommet i stand etter initiativ fra Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Rapporten ble presentert på en pressekonferanse denne måneden i Kunnskapsdepartementet.

– Alvorlige funn

Styreleder for Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, er ikke begeistret over

Nedslående funn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø om tallene fra undersøkelsen.

funnene.

– Funnene er svært alvorlige, aller mest for de som er rammet, og vi beklager sterkt at
ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Funnene er også alvorlige for arbeidsfellesskapet. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger,
kultur og etikk på vår egen arbeidsplass, sier han via en pressemelding.

Særlig er det funnene om seksuell trakassering og mobbing som vekker oppsikt. Kartleggingen viser at nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året.

– Dette er helt uakseptabelt, og viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til uia.no.