Ulovlig

Tidligere biskop ga jobb til ureturnerbar asylsøker

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier tidligere biskop Gunnar Stålsett.
Foto: Rasmus Kongsøre/Norad
Pensjonert biskop Gunnar Stålsett har i 14 år gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker. – Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for, sier han.

Den avgåtte Oslo-biskopen står fram i Vårt Land og erkjenner at han i 14 år har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse. Stålsett velger å fortelle offentlig om sitt lovbrudd, som etter utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sier Stålsett til avisa.

Vårt Land fortalte tidligere i uka om 55 år gamle Lula Tekle som har vært i Norge i snart 19 år som ureturnerbar asylsøker. Uten arbeidstillatelse, fast bolig eller tilgang på helse- og sosialhjelp har tilværelsen vært vanskelig. Etter at historien ble kjent kom det fram at Tekle i 14 år har vært deltidsansatt som renholder hos Stålsett. Før det hadde hun en tilsvarende stilling i bispedømmegården i Oslo der de traff hverandre.

Tekle ble fratatt skattekortet sitt etter en regelendring i 2011. Hun hadde fast jobb og egen leilighet, men mistet da retten til å jobbe. Jobben hos Stålsett, som fram til da hadde betalt skatt og arbeidsgiveravgift for Tekle, mistet hun likevel ikke.

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier Stålsett. Han omtaler det som en kristen plikt å støtte kvinnen med arbeid.

Stålsett sier han er vel kjent med de mulige konsekvensene han nå står overfor, men sier det er for ingenting å regne mot hva de papirløse opplever hver dag. Nå oppfordrer han politikerne å gi amnesti for papirløse i Norge.

– Barmhjertighet er faktisk en politisk mulighet, sier Stålsett.

Hvem er Gunnar Stålsett? Les biografi i Store norske leksikon.