Rødt frir til somaliere

Møtte somaliere: (F.V) Seher Aydar, vara for Bjørnar Moxnes i Oslo bystyre, partileder Bjørnar Moxnes, Idil Ali Osman, 1. kandidat til Bydelsutvalget i Nordstrand og Siavash Mobasheri, leder i partiet Rødt i Oslo og 3. kandidat til Oslo Bystyret.
Foto: Ola Gjethammer
Gratis barnehagetilbud og to-språklige assistenter er blant valgkampsaker Rødt løftet fram ovenfor somaliere da partiet inviterte dem til samtale.
0Shares

Partiet Rødt inviterte norsk-somaliere til en samling på Grønland i Oslo, lørdag 31. august der tema var å bli kjent med partiet. Det ble anledning til å stille spørsmål og gi innspill over hva som er viktige saker for norsksomaliere. Nærmere 50 mennesker møtte opp for å høre på partileder Bjørnar Moxnes.

Han snakket om å  legge til rette for bedre rettigheter for innvandrere. Rødt ønsker gratis barnehagetilbud og tospråklige assistenter, altså at barnehageansatte snakker både norsk og somalisk med barna. Moxnes var opptatt å jobbe mot ulikhet i samfunnet.

– Fremveksten av ulikhet er vår tids største utfordring som samfunn, sa Moxnes.

De fremmøtte stilte spørsmål om barnehager bolig og om sikkerhet for muslimer etter terroren som rammet moskeen i Bærum.

– Vi er godt fornøyde med både antallet fremmøtte og engasjementet, sier Sivavash Mobasheri, leder i Oslo Rødt som arrangerte valgmøtet.