Ny handlingsplan mot antisemittisme neste år

Forstander i DMT og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, tok opp at særlig muslimer har antisemittiske holdninger.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) lovet onsdag en ny handlingsplan mot antisemittisme. Den skal erstatte den som utløper i 2020.
0Shares

Statsråden besøkte Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) i Oslo onsdag, og tok opp at antisemittisme stadig er et problem i Norge, ifølge Vårt Land. Da er det nødvendig med en ny plan som kan erstatte den nåværende handlingsplanen fra 2016, ifølge Mæland.

Forstander i DMT og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, tok opp at særlig muslimer har antisemittiske holdninger.

En holdningsundersøkelse fra Holocaustsenteret (HL-senteret) i 2017 viste at 8,3 prosent av befolkningen hadde utpregede fordommer mot jøder, mens andelen blant muslimer var på 28,9 prosent.

Etter moskéangrepet i Bærum begynte regjeringen å jobbe med handlingsplan mot muslimhets, noe Kohn understreker at han er en forkjemper for.

Undersøkelsen fra HL-senteret viste at hele 34,1 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer, mens andelen blant jøder i Norge som har fordommer mot muslimer, var 10 prosent.

– Vi har jødehat blant muslimer, og muslimhat blant nordmenn. Vi har en gjensidig interesse av å forsøke å gjøre noe med dette, sier Mæland.