Ny handlingsplan mot antisemittisme neste år

– Jeg forsøker å være toyød i konflikten mellom Israel og Palestina. Altfor mange ser på konflikten som en fotballkamp, der det blir kåret en vinner og en taper. I I-P konflikten vil det ikke bli kåret en vinner og en taper. Enten blir det to tapere eller to vinnere, sier Kohn, og fortsetter med å si at det blir det galt å heie bare på den ene parten. At man da er en del av problemet og ikke en del av løsningen. Man må heie på begge lag og bue på begge lag, sier forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn. Han erkjenner Israels behov for sikkerhet samtidig som han har sympati for det palestinske folks nasjonale aspirasjoner og har empati med palestinernes lidelser. – Jeg har selv gått gjennom checkpoint 300 fra Betlehem og inn i Israel – i kø sammen med palestinere som skulle på jobben en morgen, fortsetter han

Statsråden besøkte Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) i Oslo onsdag, og tok opp at antisemittisme stadig er et problem i Norge, ifølge Vårt Land. Da er det nødvendig med en ny plan som kan erstatte den nåværende handlingsplanen fra 2016, ifølge Mæland.

Forstander i DMT og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, tok opp at særlig muslimer har antisemittiske holdninger.

En holdningsundersøkelse fra Holocaustsenteret (HL-senteret) i 2017 viste at 8,3 prosent av befolkningen hadde utpregede fordommer mot jøder, mens andelen blant muslimer var på 28,9 prosent.

Etter moskéangrepet i Bærum begynte regjeringen å jobbe med handlingsplan mot muslimhets, noe Kohn understreker at han er en forkjemper for.

Undersøkelsen fra HL-senteret viste at hele 34,1 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer, mens andelen blant jøder i Norge som har fordommer mot muslimer, var 10 prosent.

– Vi har jødehat blant muslimer, og muslimhat blant nordmenn. Vi har en gjensidig interesse av å forsøke å gjøre noe med dette, sier Mæland.