5.000 nordmenn har søkt om opphold i Storbritannia

Nordmenn som utvandret til Storbritannia søker om opphold der.
Ved utgangen av august hadde 5.000 nordmenn søkt om å bli boende i Storbritannia etter at landet forlater EU.
0Shares

Hittil har rundt 1,3 millioner EU- og EØS-borgere benyttet seg av britenes ordning for å søke om fortsatt oppholdstillatelse etter brexit. 1,1 millioner har allerede fått innvilget midlertidig eller permanent opphold.

Tall fra det britiske innenriksdepartementet viser at det er 5.000 nordmenn blant søkerne så langt, hvorav 1.200 søkte i august.

Personer som bor i Storbritannia og har vært der i mer enn fem år, kan søke om permanent opphold. De med kortere botid kan søke midlertidig opphold og søke om permanent status senere.

Det bor rundt 3,2 millioner EU-borgere i Storbritannia. I tillegg til disse kan altså EØS-borgere og sveitsere og deres ektefeller – uansett nasjonalitet – søke opphold.