Her er bildene fra Norges viktigste konferanse på integreringsfeltet

Integreringsminister Jan Tore Sanner, her avbildet under kåringen av årets beste mangfoldsbedrifter i kategorien store og små bedrifter.
– Godt integreringsarbeid er en toveisprosess, var mantraet fra integreringsminister Jan Tore Sanner under gårsdagens konferanse.
0Shares

Under talen sin fokuserte han på de mange som legger ned en imponerende innsats på integreringsfeltet i løpet av de to årene han har hatt statsrådsansvar.

– Jeg ser mange som strekker seg langt for å gi innvandrere et best mulig utgangspunkt for å skape seg et nytt og godt liv i Norge. Og så har jeg truffet mange innvandrere som legger ned en enorm egeninnsats for å nå sine mål og ambisjoner. Det er inspirerende å se hva vi kan oppnå når godt integreringsarbeid og stå-på-vilje fra den enkelte innvandrer møtes.

Sanner sa videre at man har brukt utfordringene for å finne løsningene, særlig på språk, bosetting og negativ sosial kontroll.

– Her har vi trappet opp kampen. Flere minoritetsrådgivere står klare på norske skoler for å gi støtte og hjelp til ungdom som står i et kulturelt krysspress.

Integreringsministeren delte også ut Mangfoldsprisen, som ble vunnet av firmaet Matbørsen. Firmaet som har ansatte fra 26 nasjoner fikk de for “fremragende bruk av innvandrernes kompetanse i arbeidslivet”.

Bilder tatt av Utrops medarbeider på stedet.

Stor fremmøtte og interesse for konferansen
Åpen barnehage sentrum i
Bergen forteller om sine erfaringer med hverdagsintegrering.
Ungdoms- og foreldrepanel snakker om utfordringer og løsninger knyttet til familiers integrering i Norge.
Statsråd Jorunn Halleraker fikk innspill om inkludering av innvandrerbarn i lavinntektsfamilier.
Foto : Claudio Castello