Her er bildene fra Norges viktigste konferanse på integreringsfeltet

Integreringsminister Jan Tore Sanner, her avbildet under kåringen av årets beste mangfoldsbedrifter i kategorien store og små bedrifter.

Under talen sin fokuserte han på de mange som legger ned en imponerende innsats på integreringsfeltet i løpet av de to årene han har hatt statsrådsansvar.

– Jeg ser mange som strekker seg langt for å gi innvandrere et best mulig utgangspunkt for å skape seg et nytt og godt liv i Norge. Og så har jeg truffet mange innvandrere som legger ned en enorm egeninnsats for å nå sine mål og ambisjoner. Det er inspirerende å se hva vi kan oppnå når godt integreringsarbeid og stå-på-vilje fra den enkelte innvandrer møtes.

Sanner sa videre at man har brukt utfordringene for å finne løsningene, særlig på språk, bosetting og negativ sosial kontroll.

– Her har vi trappet opp kampen. Flere minoritetsrådgivere står klare på norske skoler for å gi støtte og hjelp til ungdom som står i et kulturelt krysspress.

Integreringsministeren delte også ut Mangfoldsprisen, som ble vunnet av firmaet Matbørsen. Firmaet som har ansatte fra 26 nasjoner fikk de for “fremragende bruk av innvandrernes kompetanse i arbeidslivet”.

Bilder tatt av Utrops medarbeider på stedet.

Stor fremmøtte og interesse for konferansen
Åpen barnehage sentrum i
Bergen forteller om sine erfaringer med hverdagsintegrering.
Ungdoms- og foreldrepanel snakker om utfordringer og løsninger knyttet til familiers integrering i Norge.
Statsråd Jorunn Halleraker fikk innspill om inkludering av innvandrerbarn i lavinntektsfamilier.
Foto : Claudio Castello