Statsbygg undersøker sosial dumping ved Nasjonalmuseet

Arbeiderne får mesteparten av lønnen betalt som tillegg, kom det fram i en rapport. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Flickr
En gruppe arbeidere som bygger det nye Nasjonalmuseet i Oslo, kan ha fått for lite lønn. Statsbygg undersøker om dette er tilfelle.

Arbeiderne jobber for et litauisk selskap, ifølge NRK.

Ifølge en rapport fra revisjonsfirmaet KPMG, var en av arbeidernes grunnlønn nede i 26 kroner i timen. Rapporten ble først omtalt av Manifest tidsskrift.

Arbeiderne får mesteparten av lønnen betalt som tillegg. Nå undersøker Statsbygg hvor store tilleggene er, og om lønna til sammen utgjør norsk minstelønn på 184,36 kroner.

– Disse funnene er alvorlige. Vi bestilte denne rapporten basert på stikkprøver, og det så ut som om det var problemer med både riktig betaling og omfang av arbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Selskapet bak kontraktene er underleverandør for det globale entreprenørkonsernet Caverion-gruppen, med 15.000 ansatte rundt om Europa.

Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge sier arbeiderne får betalt lønna de har krav på. I tillegg til grunnlønnen får arbeiderne dagpenger og variabel lønn.

– Dette til sammen når norsk minstelønn, sier Gaaserud.

Daglønnen betales ifølge Caverion rett inn på arbeidernes konto og er dermed ikke med på lønnsslippene KPMG-rapporten er basert på.

KPMG er på sin side uenig i at dagpengene kan regnes som lønn.

Caverion ønsker granskingen velkommen og har selv startet en undersøkelse av lønnsforholdene til samtlige 69 arbeidere som har vært i Norge.