Ombud ber myndighetene undersøke SFO-tilbudet til Det Islamske Kultursenter

Bjurstrøm sier hun frykter at kjønnsdelte aktiviteter kan gi menighetenes unge trøbbel med å bli integrert i det norske samfunnet.
Foto: Likesitllings- og diskrimineringsombudet/Flickr
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm krever at myndighetene undersøker Det Islamske Kultursenters overnattings-SFO.

I et brev til statsrådene med ansvar for utdanning, integrering og likestilling ber likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm myndighetene om å undersøke forholdene, skriver Aftenposten.

Bjurstrøm sier hun frykter at kjønnsdelte aktiviteter kan gi menighetenes unge trøbbel med å bli integrert i det norske samfunnet. Hun ber myndighetene om å se om dette er et tilbud som kanskje fører til en polarisering i det norske samfunnet.

Ombudet ber også myndighetene om å gå i dialog med foreldrene som sender barna i moskeen for dette tilbudet.

Det Islamske Kultursenter tilbyr barn og unge et religiøst skoletilbud etter skoletid med overnatting. SFO-tilbudet er kjønnsdelt. Gutter og jenter får undervisning og overnatter i avdelte lokaler i både Drammen, Oslo og Nedre Eiker, har Aftenposten avdekket.

– Vi blir bekymret når vi hører om et opplegg for barn på et tidspunkt når alle andre barn er ute i fritidsaktiviteter og snakker norsk gjennom lek og aktivitet. Norske myndigheter kan ikke begrense dette til et spørsmål om religionsutøvelse, og at vi ikke blander oss inn, sier Bjurstrøm til avisen.