Faksimile, Utrop 26. november 2019
– Idéhistoriker Dag Herbjørnsruds påstander i Utrop vitner om mangelfull innsikt i våre publiseringsvurderinger, skriver Aftenpostens politiske redaktør.
42Shares
Latest posts by Trine Eilertsen (see all)

Tidligere publiserte tekster i debatten om HL-senterets rapport: 

Tirsdag den 26. november, skriver Dag Herbjørnsrud en analyse i Utrop, Muslimer er ikke mer antisemittiske enn andre nordmenn. Der velger han å påstå at Aftenposten-kommentatorene Ingeborg Senneset og Therese Sollien skriver som de gjør om undersøkelsen fra HL-senteret fordi «… Aftenposten har egeninteresse av å følge et konfliktnarrativ: Negative oppslag om muslimer skaper langt mer klikk og emosjonelt engasjement enn faktaorienterte saker som ikke spiller på fordommer og stereotypier.»

Herbjørnsrud mangler innsikt

Vanligvis krever så drøye påstander en eller annen form for belegg, noe Utrops redaktør burde gjort Herbjørnsrud oppmerksom på. Men siden det nå står der: – Hvor er Herbjørnsruds belegg for at Aftenposten fører en politikk der vi prioriterer negative oppslag om muslimer fordi de genererer flere klikk?

Ingen i Aftenposten har påstått at antisemittisme utelukkende er et muslimsk problem

Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har snakket med Herbjørnsrud om dette. Påstanden vitner uansett om mangelfull innsikt i Aftenpostens publiseringsvurderinger og et utdatert syn på vår forretningsmodell. Jeg skjønner at det er vanskelig å følge med på alt som skjer i den digitale medieutviklingen, men vi bidrar gjerne med innsikt til dem som etterspør det.

Antisemittisme må motarbeides målrettet – og uten bagatellisering

Ingen i Aftenposten har påstått at antisemittisme utelukkende er et muslimsk problem. Problemstillingen har handlet om antisemittisme i muslimske miljøer, og denne distinksjonen er viktig. Men vi tror ikke på at tildekking av problemer bidrar til noe som helst, hverken i muslimske eller ikke-muslimske miljøer. Antisemittisme må motarbeides uansett hvor det finnes, og arbeidet må være så målrettet som mulig. Bagatellisering gagner ingen, særlig ikke det store flertallet av muslimer som ikke lider av slike holdninger.