Dødsfall på Trandum etterforskes av politiet

Overfor Dagbladet bekrefter PU at irakeren døde på Trandum.
Foto: Kari Bye
Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en 57 år gammel iraker døde på politiets utlendingsinternat på Trandum. SV krever svar.
0Shares

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo opprettet tilsynssak mot Politiets utlendingsenhet (PU), skriver Dagbladet.

Dødsfallet skjedde i oktober, men skal ikke ha blitt varslet til Statens helsetilsyn, noe Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus mener er i strid med meldeplikten ved uventede dødsfall og alvorlige hendelser.

Politiet har opplyst at mannen døde av naturlige årsaker, men etter det Dagbladet forstår er den endelige obduksjonsrapporten ikke formidlet avdødes advokat ennå.

I et skriftlig svar forsikret den daværende justisministeren at 57-åringen hadde dødd på sykehus.

– Det å feilinformere Stortinget i en slik sak, hvor noen har dødd i politiets varetekt, er veldig alvorlig. Det vet Justis- og beredskapsdepartementet, og det bør politiet også vite, sier Andersen til avisa.

Overfor Dagbladet bekrefter PU at irakeren døde på Trandum.

– Saken er rutinemessig meldt til Spesialenheten. Av hensyn til taushetsplikten har vi ingen kommentarer utover dette, sier seksjonssjef Johan-Edvin Throndsen.

Innsatte på Trandum sier at de gjentatte ganger hadde varslet om at 57-åringen var dårlig, men at vaktene hadde avvist at det var noe problem.

Helsetjenesten på Trandum har gjentatte ganger blitt kritisert, både av Sivilombudsmannen, Røde Kors og Psykologforeningen, ifølge avisa.