Norske Kveners Forbund og Taternes Landsforening får driftsstøtte

Nasjonale minoriteter er jøder, rom, romani/tatere, kvener/norskfinner og skogfinner.
Foto: Wessel, Ellisif Rannveig / Grenselandmuseet
Sju organisasjoner får til sammen nær 5,3 millioner kroner til arbeid med å styrke nasjonale minoriteters situasjon i Norge.
0Shares

De sju er Det mosaiske trossamfunn, Kvenlandsforbundet, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Norsk Finsk forbund, Norske Kveners Forbund, Skogfinske interesser i Norge og Taternes Landsforening.

Norge er forpliktet til å ivareta nasjonale minoriteters rettigheter på alle samfunnsområder, inkludert kulturfeltet. Tilskuddsordningen til prosjekt- og driftsstøtte er et av statens virkemidler for å oppnå dette, skriver Kulturrådet om utdelingen.

Nasjonale minoriteter er jøder, rom, romani/tatere, kvener/norskfinner og skogfinner. Dette er fem grupper med lang tilknytning til Norge, og som har bidratt til en rik kulturarv og et mangfold i tradisjoner og kulturuttrykk, heter det videre.

Av søknadene fremgår det at organisasjonene jobber bredt med interessepolitisk arbeid så vel som kulturvern og språkstyrking. Landsorganisasjonen for romanifolket har en satsing på kultursenter og samlingssted for båtreisende romanifolk/tatere i den fredede Romanivillaen i Tysvær kommune i Rogaland.

Organisasjonen «Skogfinske interesser i Norge» fortsetter samarbeidet med Riksantikvaren om bevaring av kulturminner på Finnskogen. De planlegger også besøk til kommuner i Glåmdalsdistriktet, Trysil og Elverum sammen med Taternes Landsforening for å informere om nasjonale minoriteter.