Terrorsak blir fremmet i Høyesterett

Mannen har opplyst at han er statsløs palestiner fra Libanon, og har søkt asyl i Norge. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Flickr
Høyesterett skal behandle spørsmålet om norske domstoler har mulighet til å pådømme terrorhandlinger begått av utenlandske statsborgere i utlandet.

Det har Høyesteretts ankeutvalg besluttet, skriver retten i en pressemelding.

Saken dreier seg om en 36 år gammel libaneser, som i fjor ble dømt til åtte og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for terrorforbund med Nusrafronten i Syria.

Mannen har opplyst at han er statsløs palestiner fra Libanon, og har søkt asyl i Norge. Asylsøknaden er stilt i bero i påvente av at rettssaken skal bli ferdig.

Påtalemyndigheten mente 36-åringen har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet Al Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Mannen tok seg inn i Syria i januar 2014 og oppholdt seg sammen med Nusrafronten i til sammen rundt tre år. I begynnelsen av 2017 reiste han fra Syria til Norge, via Hellas og Danmark og søkte asyl i mars samme år.

Brynjar Meling og Alexander Nyheim Jenssen har vært mannens forsvarere gjennom hele prosessen. Meling mener saken er spennende.

– Det er en interessant å se hvor langt norske myndigheter kan gå med mennesker som ikke har noen tilknytning til riket. Hvis Norge mente at han hadde gjort noe straffbart, burde de avslått asylsøknaden og returnert ham til Syria, sier Meling til NTB.