702 personer er tvangsreturnert hittil i år

Flere tvangsreturnert i år
Foto: Scanstockphoto
Politiet uttransporterte 361 personer i februar. Dermed er i alt 702 personer sendt ut av landet med tvang hittil i år.
0Shares

Tallet på uttransporterte hittil i år tilsvarer en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Politiets utlendingsenhet.

Av dem som ble uttransportert i februar, hadde 38 personer fått avslag på asylsøknaden sin.

113 personer var ilagt en eller flere straffereaksjoner, noe som tilsvarer 31 prosent av de uttransporterte i februar.

Av de straffede som har blitt uttransportert så langt i år, er det flest med statsborgerskap fra Romania, Polen og Litauen.