Politiets utlendingsenhet kan måtte slippe fri farlige utlendinger

Mange av de løslatte er utenlandske borgere som ikke har lovlig opphold i Norge.
Foto: Claudio Castello
Tvangsreturer settes på vent på grunn av koronavirusepidemien. Nå advarer politiet om at de kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko.

Kriminalomsorgen løslater nå innsatte som har kort tid igjen av soningen, for å minimere smitterisikoen i norske fengsler. Dermed har det oppstått kapasitetsproblemer på utlendingsinternatet på Trandum, skriver Aftenposten.

Mange av de løslatte er nemlig utenlandske borgere som ikke har lovlig opphold i Norge, som skal interneres på Trandum i påvente av å bli sendt ut.

«Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i grunnet utbruddet av covid-19, har også fått store konsekvenser for PU og kapasiteten ved Politiets utlendingsinternat på Trandum», skriver Politiets utlendingsenhet i et dokument sendt til Kriminalomsorgen 18. mars.