6,6 millioner til koronainfo for innvandrere

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
6,6 millioner kroner tildeles frivillige organisasjoner som driver informasjonsarbeid om koronaviruset til innvandrerbefolkningen.
0Shares

Pengene fordeles til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det viktig at vi gjør det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).