Regjeringen vil forby sharia-tvangsekteskap

Regjeringen vil også gjøre det straffbart å la være å hindre alvorlige lovbrudd, for den som vet eller holder det som mest sannsynlig at de kan komme til å skje.
Foto:Hans Kristian Thorbjørnsen
Et forbud mot uformelle og religiøse tvangsekteskap er én av endringene i straffeloven som regjeringen i statsråd i dag vedtok å legge frem for Stortinget.
528Shares

– Å tvinges inn i en ekteskapslignende forbindelse som oppleves som sosialt eller kulturelt bindende, vil i praksis ha mange av de samme negative virkningene som formelt inngåtte tvangsekteskap, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også at det skal være forbudt å inngå ekteskapslignende forbindelser med noen under 16 år, uansett om det brukes tvang eller ikke, i følge VG.

Det er ikke uvanlig at tvangsekteskap inngås gjennom utenomrettslige avtaler og religiøse seremonier., ifølge regjeringens handlingsplan for negativ sosial kontroll, tvangsektedskap og kjønnslemlestelse.

Slik utenomrettslige ekteskap rammes ikke av straffebestemmelsen om tvangsekteskap.