FN og Europarådet mener flyktninger må få bidra under korona

coronavirus, kina
– Flyktninger med dokumentert kompetanse er klare til å trå til og bidra dersom de får muligheten.
Foto: Pixaby
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Europarådet ber land om å la flyktninger med helsefaglig bakgrunn bidra i kampen mot koronapandemien.

– I løpet av de siste ukene har flere land bedt flyktninger med yrkesbakgrunn fra helsesektoren om å hjelpe til i arbeidet med å håndtere viruset. Vi støtter slike initiativ helhjertet og håper det kan spre seg rundt om i Europa og videre ut i verden, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

– Flyktninger med dokumentert kompetanse er klare til å trå til og bidra dersom de får muligheten, under ledelse av profesjonelle helsearbeidere. På denne måten kan de vise sin solidaritet og gi noe tilbake til lokalsamfunnene de nå bor i, sier Grandi.

– Flyktninger, samfunnene de har flyktet til og hjemlandene deres har alle nytte av European Qualifications Passport for Refugees (EQPR). Kvalifikasjonene som flyktninger allerede har, men som ikke kan dokumenteres fullt ut, kan benyttes og bygges videre på, sier Europarådets generalsekretær Marija Pejčinović Burić.

– EQPR skal ikke erstatte de nødvendige sertifikatene og lisensene for disse profesjonene, men kan hjelpe myndighetene med å få fortgang på prosessen ved å tilgjengeliggjøre bakgrunnsdokumenter, sier hun.

De enkelte lands myndigheter kan deretter vurdere om, når og hvor det er best å sette dem inn.

Både UNHCR og Europarådet jobber nå for å kartlegge flyktninger i Europa med helsefaglig bakgrunn, samt med å vurdere hvilke kvalifikasjoner, sertifikater og ferdigheter de har.