Regjeringen ber frivillige organisasjoner om hjelp til korona-info for innvandrere

Regjeringen vil nå ut til innvandrerbefolkningen med korona-informasjon.
Foto: Pressebilde
Regjeringen setter av 10 millioner ekstra og ber frivillige organisasjoner om å foreslå prosjekter som skal bedre informasjonen om covid-19 til innvandrere.
72Shares

Organisasjonene får ti dager på seg til å søke, og tilskuddet utlyses på imdi.no umiddelbart.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er vi avhengig av hjelp fra de frivillige organisasjonene som ofte har en bredere kontaktflate på bakken enn myndighetene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Prosjektet er ett av flere tiltak som dreier seg om å nå ut til innvandrerbefolkningen.