Norsk grensekontroll videreføres etter 15. mai

Norge har hatt grensekontroll på alle grensene siden 16. mars 2020.
I et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ble sendt til EU 14. april, opplyses det om at grensekontrollen forlenges i nye 90 dager – etter 15. mai.
4Shares

Begrunnelsen for forlenget grensekontroll er å hindre spredning av covid-19-viruset, i følge Stortinget.

Norge har hatt grensekontroll på alle grensene siden 16. mars med begrunnelse i artikkel 28 i EUs grenseforordning. Dette er en unntaksprosedyre i situasjoner som krever øyeblikkelig handling, og kan kun gjelde i to måneder.

Grensekontrollen som Norge har hatt siden 2017 på fergeanløp fra Sverige, Danmark og Tyskland forlenges i seks måneder – fra 12. mai til 11. november. Denne grensekontrollen er også hjemlet i artikkel 25 og 27, men begrunnelsen er knyttet til terrortrusler.

Hva gjør Sverige og Danmark?

Sverige har ikke innført kontroll på alle grenser, men kun fortsatt med grensekontroll ved enkelte grensepasseringer.

Danmark har på samme måte som Norge hatt kontroll på alle grensene siden 16. mars. I det danske brevet til EU 8. april informeres det om at kontrollen på alle grensene vil forlenges i seks måneder – fra 12. mai til 11. november.  Danmark vil lette på reiserestriksjonene knyttet til covid-19 så fort situasjonen tillater det.