Hellas har avvist nærmere 950 returer fra Norge

Hellas har bare sagt ja til å ta imot 24 av dem i retur.
Foto: Flickr
Siden sommeren 2017 har greske myndigheter nektet å ta imot i underkant av 950 asylsøkere som Norge har bedt dem ta ansvar for.
38Shares

Norge har siden juni 2017 bedt Hellas om å ta tilbake 970 asylsøkere fra Norge fordi norske myndigheter har ment at Hellas har ansvar for dem etter Dublin-reglene. Men Hellas har bare sagt ja til 24 av dem.

Det kommer fram i et svar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant og partikollega Ove Trellevik.

Hovedregelen i Dublin-forordningen er at asylsøkere skal få behandlet søknaden sin i det første landet de kommer til.

I svaret fra Mæland kommer det også fram at Norge har tatt imot like mange asylsøkere fra Hellas siden 2017 som vi har sendt tilbake. Det er snakk om 24 asylsøkere hver vei.

«Av de om lag 970 sakene som Norge har anmodet Hellas om tilbaketakelse av, som ansvarlig land i henhold til Dublin-regelverket, har Hellas kun akseptert ansvar for 24 asylsøkere, hvorav én enslig mindreårig», opplyser justis- og beredskapsministeren.

Av de gjenværende sakene er 650 nå realitetsbehandlet i Norge i stedet, mens om lag 250 er på vent.