Flere arbeidsinnvandrere til Norge i fjor

Det er fremdeles polakker som utgjør den største gruppen av ikke-nordiske arbeidsinnvandrere.
Foto: flickr.com
Nær 37.500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på flukt i 2019, mens arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.
14Shares

Arbeid var den viktigste innvandringsgrunnen i fjor, og 16.100 personer kom til Norge for å arbeide i løpet av 2019, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 889 personer fra året før.

12.500 personer innvandret i fjor av familiære årsaker, mens 4.300 personer fikk oppholdstillatelse i Norge som flyktninger. Begge de to sistnevnte gruppene gikk ned sammenlignet med 2018. Det samme gjorde antallet som innvandringer på grunn av utdanning.

Men økningen i arbeidsinnvandrere bidro likevel til at den totale andelen av innvandrere holdt seg på samme nivå som i 2018.

Det er fremdeles polakker som utgjør den største gruppen av ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. 3.600 polakker innvandret i 2019. Like bak følger 1.800 personer fra Litauen, og deretter 1.000 arbeidsinnvandrere fra India.

Av dem som ankom Norge som flyktninger i fjor, var den største andelen fra Kongo. 1.300 kongolesere fikk oppholdstillatelse i fjor, mens 1.200 flyktninger ankom fra Syria.