Hvordan skal jeg klare å være et godt nok menneske dersom verdigheten min ligger i noe så ustabilt som sosialt aksepterte normer?
Foto: Pixabay
Det er ingen garanti for at du vil finne ut om jeg er et godt menneske basert på hva jeg tror på, har på meg, spiser, drikker, kysser, eller jobber med, skriver Kimiya Sajjadi. 
373Shares

Det handler ikke om jeg har på hijab eller bikini. Det handler ikke om jeg er jomfru eller ikke. Det handler ikke om jeg er troende eller ateist. Det handler ikke om jeg velger å elske en kvinne eller mann. Det handler ikke om disse tingene når du skal bedømme om jeg er et godt og verdig menneske. 

Ustabil verdighet tynger

Det er lett å begynne å tro på at det er disse faktorene som avgjør om noen er et godt og verdig menneske. Men bak disse ytre faktorene er alle mennesker med sine feil og mangler. Hvis det hadde vært noen korrelasjon mellom å være et godt menneske og å representere disse faktorene, ville ikke representanter fra hver eneste av de overnevnte kategoriene på et eller annet tidspunkt utført grove kriminelle handlinger. Det er derfor ingen garanti for at du vil finne ut om jeg er et godt menneske basert på hva jeg tror på, har på meg, spiser, drikker, kysser, eller jobber med.

Å være et godt menneske er å handle ut fra kjærlighet for andre mennesker

Det er derfor sårende for meg at dagens samfunn har blitt slik at vi dømmer et individs verdighet basert på disse faktorene. Hver verdensdel, land, by, bygd, skole og tidsepoke har sine sosiale normer rundt hvilke av disse faktorene som definerer et godt menneske. Hvordan skal jeg klare å være et godt nok menneske dersom verdigheten min ligger i noe så ustabilt som sosialt aksepterte normer? Må jeg bytte min identitet hver gang jeg kommer i et nytt miljø? Hvordan skal jeg klare å respektere mennesker som er annerledes enn meg hvis det er disse faktorene som avgjør om et individ er bra nok? 

Den universelle godheten

Jeg skjønte tidlig at jeg måtte begynne å ta eierskap til hva det ville si å være et godt menneske. Det å forholde seg til sosiale normer som er i stadig endring er helt håpløst. Jeg måtte finne en fellesnevner som alle mennesker kunne stå for uansett situasjon. Jeg måtte finne noe universelt. Det var bare da jeg kunne klare å se bak faktorene, og respektere og akseptere hvert eneste individ, inkludert meg selv. 

Så hva er et godt menneske, hvis det ikke er å tilpasse seg sosialt aksepterte normer? Å være et godt menneske er å gi en hånd til de som ligger nede. Å være et godt menneske er å ikke se ned på individer som er annerledes enn seg selv. Å være et godt menneske er å handle ut fra kjærlighet for andre mennesker og ikke sine egne ønsker Å være et godt menneske er å fortelle mennesker at de er bra nok. Kall det islam, kristendom, ateisme, humanisme, liberalisme. Kall det respekt, ære, formalitet, og rett. Kall det absolutt hva du vil, men ikke glem at det er det å være et godt menneske det handler om.