Høyesterett avviste Arne Vistes anke for å ha ansatt asylsøkere

Høyesteretts avgjørelse om å forkaste anken var enstemmig, skriver Vårt Land.
Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken over dommen til Arne Viste på ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold.

53 år gamle Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. I februar forkastet Borgarting lagmannsrett hans anke, og Viste anket til Høyesterett.

Høyesteretts avgjørelse om å forkaste anken var enstemmig, skriver Vårt Land. Viste vil derimot ikke gi seg.

– Dette er en viktig milepæl i prosjektet, i og med at vi har uttømt det norske systemet for ankemuligheter. Nå kan vi endelig bringe saken inn for Den europeiske Menneskerettsdomstolen, som kan avklare det menneskerettslige aspektet i saken, sier Viste til avisen.

Over en fireårsperiode betalte Arne Viste over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere som ikke hadde arbeidstillatelse. Han erkjente de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. I tillegg ble Vistes vikarfirma i tingretten dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samtidig som 1,4 millioner kroner ble inndratt.