Ytterligere 20 millioner skal gi bedre koronainfo til innvandrere

Tilskuddet på 20 millioner kroner kommer i tillegg til 6,6 millioner kroner som alt er omdisponert til seks landsdekkende organisasjoner.
Frivillige organisasjoner får 20 millioner kroner til å styrke sitt arbeid med å gi innvandrerbefolkningen i Norge informasjon om koronapandemien.
163Shares

Midlene ble lyst ut allerede i april, med forbehold om budsjettvedtak. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har mottatt 274 søknader på nesten 71,6 millioner kroner. Tilskuddet på 20 millioner kroner kommer i tillegg til 6,6 millioner kroner som alt er omdisponert til seks landsdekkende organisasjoner.

– Innvandrerbefolkningen er hardt rammet av koronapandemien. Behovet for målrettet informasjon til ulike innvandrergrupper er fortsatt stort, både helseinformasjon og informasjon om sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.