Regjeringen vil gjøre det forbudt å være gjengmedlem

Dersom forslaget går igjennom kan deltakelse i de alvorligste og mest organiserte kriminelle gjengene bli straffbart.
Foto: Unsplash
Regjeringen vil snart legge fram et høringsforslag der de vil forby delaktighet og rekruttering til kriminelle gjenger.

– Vi vet at vi har kriminelle gjenger i samfunnet vårt som skaper utrygghet. Derfor ønsker vi verktøy til å bekjempe slike gjenger, sier justisminister Monica Mæland (h) til Aftenposten.

Dersom forslaget går igjennom kan deltakelse i de alvorligste og mest organiserte kriminelle gjengene bli straffbart. Høringsfristen vil være opp til fire måneder.

Flere land, som Danmark, Tyskland og Nederland, har allerede forbud mot å tilhøre enkelte kriminelle grupperinger.

Mæland påpeker at Norge i dag ikke har et straffebud som rammer vesentlig deltakelse i kriminelle grupper, slik tilfellet er for terrororganisasjoner. Hun vil også gjøre det enklere for myndighetene å inndra straffbart utbytte.

– Terskelen for inndragning er i dag for høy. Vi ser kriminelle som viser svært høyt forbruk og som disponerer kostbare biler, båter og andre gjenstander. Vi ønsker innføre et regelverk som bidrar til en mer effektiv inndragning. Straffelovrådet ser på dette nå, og leverer sine vurderinger i august, sier justisministeren.