Vellykket deltakelse på introduksjonsprogram

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn er glad over tallene som viser at over halvparten av introduksjonsdeltakerne tar utdanning eller får seg jobb.
Foto: Beate Willumsen
55 prosent av deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019 gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
133Shares

Resultatene for 2019-kullet ligger på samme nivå som for deltakere som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2018.

– Vi vet at gode norskkunnskaper og utdanning tatt i Norge, beskytter flyktninger mot ledighet og utstøting. Holder tallene seg stabile, også framover, kan vi snakke om en positiv trend, der flere flyktninger har muligheten til å lykkes, delta og bidra, sier Libe Rieber-Mohn, IMDis direktør til imdi.no.

Flere fortsetter utdanningen

Flere flyktninger med lite eller ingen utdanning ved ankomst til Norge, tar formell utdanning i programtiden. Flere fortsetter også i utdanning etter endt program.

– Med ny integreringslov på trappene, er målet at enda flere flyktninger skal komme i jobb. Når 2 av 3 deltakere i programmet er under 35 år, og har et langt arbeidsliv foran seg, er det viktig at deltakerne får utdanning og formelle kvalifikasjoner som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet, sier Rieber-Mohn.