Over 2.500 personer tvangsreturnert fra Norge i første halvår

Det har hittil i år vært en 23 prosents økning i antall returer totalt sammenlignet med fjoråret.
Foto: Wikimedia Commons
Til sammen har 2.515 personer med ulovlig opphold blitt tvangsreturnert fra Norge i løpet av første halvår.
1Shares

1.478 av disse ble returnert som følge av den nye bortvisningsforskriften som trådte i kraft 16. mars, viser ferske tall fra Politiets utlendingsenhet.

Det har hittil i år vært en 23 prosents økning i antall returer totalt sammenlignet med fjoråret. Dette er en økning knyttet til smittevernhensyn. Samtidig har færre personer blitt returnert etter avslag om asyl og etter Dublin-forordningen. Bakgrunnen for dette er særlig innreiserestriksjoner i en rekke land og kansellerte flyginger.

– Returarbeidet har vært svært krevende etter utbruddet av koronapandemien, og vi regner med at det vil være det også fremover, forteller fungerende PU-sjef Marianne Jakobsen.

– Vi ser at flere land letter på restriksjoner og at enkelte ruteflyginger har startet opp igjen. Vi vurderer derfor fortløpende mulighetene for å gjenoppta vårt ordinære returarbeid, legger hun til.

Som følge av pandemien har politiet ikke gjennomført ledsagede uttransporteringer siden begynnelsen av mars, men returer uten ledsager foregår til enkelte destinasjoner der dette er mulig.