Jo, covid-19 er farligere enn vanlig influensa

Ifølge WHO dør opptil 650 000 personer av influensa hvert år. covid-19 dødsfallene har allerede passert én million.
Foto: Pixaby
Jo, covid-19 er farligere enn vanlig influensa.

«Koronaviruset er ikke farligere enn en vanlig influensa»
Facebook-innlegg, 23.03.2020

covid-19 er farligere enn vanlig influensa. En fersk forskningsgjennomgang på covid-19s dødelighet tilsier at rundt 0,68 prosent av dem som får sykdommen, dør. Til sammenligning estimerer Verdens helseorganisasjon at under 0,1 prosent av dem som blir smittet av vanlig sesonginfluensa, lider samme skjebne. Ifølge WHO dør opptil 650 000 personer av influensa hvert år. covid-19 dødsfallene har allerede passert én million. Dette tallet ville vært mange ganger høyere uten de strenge tiltakene som er gjennomført i store deler av verden, ifølge en studie publisert i Nature. Det er usikkerhet knyttet til estimatene for dødeligheten av begge sykdommene, og det finnes flere alternative beregninger. Alt tyder likevel på at covid-19 er vesentlig farligere enn influensa.

Les hele gjennomgangen hos Faktisk.no.