Kompetanse Norge med nye grep for folk uten jobb

Utdanningsnivået påvirker sannsynligheten for å bli uføretrygdet. 22 prosent av befolkningen, med kun grunnskole, er uføre, mens dette gjelder for bare 4 prosent av dem med høyere utdanning.
Personer med lavest utdanning har også oftere helseproblemer og faller ut av arbeidslivet. Denne gruppa er blant dem som er hardest rammet av koronakrisen.

Kanskje bør noen i fremtiden få kompetanse på blå resept? spør direktør Sveinung Skule i direktoratet Kompetanse Norge.

I en ny rapport har direktoratet sett nærmere på dem som blir syke og mottar stønader, og som samtidig mangler den kunnskapen de trenger for å få jobb.

– Mange med lav kompetanse er også i jobber som kan slite på helsa. Motsatt kan både psykiske helseutfordringer og fysiske plager være et hinder for mange i å delta i utdanning og kompetanseutvikling, sier han.

– Det handler om å lære litt hele livet, ikke nødvendigvis å starte nye, lange og kostbare utdanningsløp.

I rapporten «Kompass 2020, Helse i et kompetansepolitisk perspektiv» heter det at utdanningsnivået påvirker sannsynligheten for å bli uføretrygdet. 22 prosent av befolkningen, med kun grunnskole, er uføre, mens dette gjelder for bare 4 prosent av dem med høyere utdanning.

Mye av politikken i Norge er basert på arbeidslinjen, der aktive arbeidsmarkedstiltak brukes for å kompensere for mangel på kompetanse.

– Permitterte blir ofte passive, og det er viktig at permitterte blir aktivisert og bruker tiden til å skaffe seg mer kompetanse, sier Hans Christian Holte.

Han mener de vanntette skottene mellom offentlige tjenester er skadelig for brukerne. Og at Nav fortsatt har mye å gå på for å forbedre samarbeidet mellom Nav, helsesektoren og kompetansetilbyderne.