Nye regler for arbeidsinnvandrere

Helseminister Bent Høie har varslet innstramning av karantenereglene ved innreise.
Fra og med 9. november må utenlandske reisende til Norge fremvise negativ koronatest før innreise til Norge.
14Shares

Ved innreise må man være i karantene i ti dager på egnet sted og framvise negativ koronatest i løpet av de siste 72 timene, ifølge de nye reglene, melder Fafos nettside.

– Personer som kommer uten fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på ti dager. Perioden kan blir redusert når effekten av negativ test før innreise og tester tatt i Norge blir vurdert nærmere, sa helseminister Bent Høie på regjeringems pressekonferanse.

Krever test

Regelinnstrammingen er i tråd med utspill fra blant andre Aps Ingvild Kjerkol og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi må ha krav om testing ved grensen for alle som kommer fra røde land, med alternativ om at alle som reiser fra disse landene fremviser en negativ test før de reiser til Norge, sier Kjerkol til VG.

FHIs forrige ukesrapport viser at et økende antall smittes i utlandet, primært Polen. Informasjonen om importsmitte er ufullstendig og tallene kan være høyere, skriver FHI.

Johansen sier karanteneplikt er ikke nok, og at obligatorisk testing skulle ha blitt innført.

– Karanteneplikten er viktig, men det er ikke nok. Testingen er frivillig ved ankomst til norske flyplasser og videre reise inn i landet har skjedd uten noen form for kontroll eller retningslinjer. Det betyr at opplegget for testing og karantene for arbeidsinnvandrere har vært høyst begrenset, og i stor grad overlatt til den enkelte bedrift, sier han til VG.