Helsingforskomitéen er Årets Europeer 2020

Helsingforskomitéen er kåret til Årets europeer 2020.
Foto: nhc.no
Helsingforskomité tildeles prisen Årets Europeer 2020 basert på sin innsats for demokrati og menneskerettigheter i Europa.
22Shares

– Der mange andre har lukket øynene, har Den norske Helsingforskomité stått opp for demokrati og menneskerettigheter, sier Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom.

Europeisk Ungdom deler ut den prestisjetunge prisen Årets Europeer til den personen eller organisasjonen som har gjort en særskilt innsats for EU-saken eller europeisk samarbeid.

– De siste årene har vi sett at demokratiet utfordres flere steder i Europa. Den norske Helsingforskomité har gjennom lang tid satt fokus på dette, bidratt til offentlig debatt og bidratt til kunnskap og opplysning, sier Sande.

Fokus på sivilsamfunnet

Helsingforskomitéen ble grunnlagt av en tverrpolitisk gruppe aktivister i 1977, som et svar på Helsingforserklæringen fra 1975. Avtalen var et viktig steg i nedrustningen av den kalde krigen, hvor øst og vest klarte å samles og enes om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og friheter.

– Flere steder i Europa er grunnleggende friheter og rettigheter under press. Polens regjering har gått til angrep på kvinners rettigheter, skeives rettigheter, domstolenes uavhengighet og det sivile samfunn. Ungarns regjering har i mange år bygget ned landets demokratiske institusjoner, og regnes ikke lenger som et fritt land av Freedom House. Den negative utviklingen er ikke unik for disse to landene, og det er ikke sikkert de ville oppfylt vilkårene for å bli EU-medlem i dag. Jeg sitter igjen med spørsmålene: Hvor gikk det galt? Og hva kan det sivile samfunn, Norge og EU gjøre? Her er Den norske Helsingforskomitéen på ballen – og det er så utrolig viktig, utdyper Sande.