1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige

PST vil overvåke flypasssasjerer 24 timer i døgnet.
Foto: Pixabay
Nye tall fra Statistik sentralbyrå viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 9,9 prosent i 3. kvartal 2020.

 

Det er en nedgang fra 2. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var hele 14,6 prosent, men fortsatt langt høyere enn i 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 3,2 prosent i 3. kvartal, 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal.

De høye ledighetstallene må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger.

Les hele saken: 9,5 prosent av innvandrerne er ledige (SSB, 11.11.20)

Se statistikksiden: Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (SSB, oppdatert 11.11.20)