1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige


Foto: Pixabay
Nye tall fra Statistik sentralbyrå viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 9,9 prosent i 3. kvartal 2020.
9Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

 

Det er en nedgang fra 2. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var hele 14,6 prosent, men fortsatt langt høyere enn i 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 3,2 prosent i 3. kvartal, 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal.

De høye ledighetstallene må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger.

Les hele saken: 9,5 prosent av innvandrerne er ledige (SSB, 11.11.20)

Se statistikksiden: Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (SSB, oppdatert 11.11.20)