Forfatter:

Mangel på mangfold i Kulturrådet

– Vi håper på gode innspill fra et bredt utvalg av aktører. Det er avgjørende for vår funksjon som mangfoldskoordinator at sektoren er med og spiller oss gode. Sammen skal vi skape et mer mangfoldig og representativt kulturliv, sier direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.
Foto: Ilja Hendel
Kulturrådet ble i inngangen av 2020 tildelt en nøkkelrolle med å koordinere regjeringens satsing på mangfold og integrering. Først nå i midten av november starter rådet arbeidet. Det gjør de ved å invitere til innspill gjennom en annonse på Facebook.

– Det er stipendsøkingstider for tiden og i den anledning lurer jeg på om det er lov å stille spørsmål om hva som skjer her, apropos å få til endringer og representasjon? Et statlig organ som hvert år deler ut flere hundre millioner klarer ikke å gå foran som et eksempel? 23 råd og komiteer med tilnærmet ingen som representerer en “mangfoldsbakgrunn”, skriver forfatter Mahmona Khan.

Etter at Utrop startet arbeidet med denne saken har Kulturrådet startet arbeidet og inviterer nå til innspill. I den forbindelse har rådet satt inn et betalt innlegg på Facebook.

«Mangfoldskompetanse» ikke godt nok

Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen, har tidligere svart på den samme kritikken i Klassekampen i fjor:

– Jeg har ikke kartlagt bakgrunnen til alle våre ansatte, men vi har mange medarbeidere som er gode på mangfoldskompetanse, selv om de ikke kommer inn under definisjonen av «ikke-vestlig».

– Kulturrådet har startet det interne arbeidet med å fremme organisatorisk og strukturelt mangfold. Nå er det behov for at kultursektoren og Kulturrådet i fellesskap konkretiserer hva den eksterne koordinatorrollen skal inneholde, sier Danielsen i følge en pressemelding fra 4. november.

Kultursektorens utfordringer og behov er til en viss grad kartlagt, men det må avklares hvordan sektoren skal samarbeide og hvilke krav det stiller til den enkelte aktør og til Kulturrådet som nasjonal koordinator. Det bes derfor om skriftlige innspill HER innen 23. november, og det oppfordres til å delta på et felles arbeidsverksted 3. desember. Tilbakemeldingene skal benyttes til å definere hvordan koordinatorrollen kan gi merverdi for sektoren.

– Vi håper på gode innspill fra et bredt utvalg av aktører. Det er avgjørende for vår funksjon som mangfoldskoordinator at sektoren er med og spiller oss gode. Sammen skal vi skape et mer mangfoldig og representativt kulturliv, avslutter Danielsen.

Nedbrytende og skadelig

Forfatter og dramatiker Camara Lundestad Joof er medlem av Kulturrådet. Hun mener dårlig minoritetsrepresentasjon er et problem i hele kultursektoren.

– Man må komme seg bort fra tanken om inkludering av minoriteter som noe man gjør for å «være snill».

I stedet for at minoritetene skal assimileres inn i kulturlivet, burde kulturlivet ekspandere for å treffe bredere lag av folket. Camara Lundestad Joof

Temi Odumosu, seniorforeleser i kulturstudier ved Universitetet i Malmö, problematiserer mangel på mangfold i blant annet litteraturen:

– Å leve i et klima med underliggende rasisme, bortforklart som enten «gammeldags» eller «uskyldig», er med på å frata melaninrike og urfolks barn verdighet daglig. Det er nedbrytende og skadelig.

Lundestad Joof understreker at problemet går dypere enn mangel på mangfoldige hovedpersoner. Hun mener strukturene må fornyes.

– Synlig representasjon i bøkene eller på scenen holder ikke, man må også jobbe bak kulissene for at endring skal finne sted. Hvis ikke mister vi viktige perspektiver som finnes i samfunnet.