Utvalg skal foreslå tiltak for å redusere smitte blant innvandrere

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn skal lede utvalget.
Foto: Beate Willumsen
Kunnskapsminister Guri Melby (V) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere og foreslå nye tiltak for å få ned koronasmitten i innvandrerbefolkningen.

Melby peker på at innvandrere er overrepresentert i statistikken over smittede og innlagte på sykehus, samt at mange har store økonomiske problemer på grunn av pandemien.

Hun mener det er en utfordring å nå ut med informasjon til hele befolkningen.

– Ingen skal føle skam eller skyld dersom de blir smittet. For noen kan det være vanskelig både å forstå og å etterleve rådene fra myndighetene. Det kan være mange grunner til det, for eksempel begrensede norskkunnskaper eller trangboddhet, sier Melby i en pressemelding.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn skal lede gruppen, som ellers består av folk fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, UDI, Oslo kommune, Caritas, Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn og Institutt for samfunnsforskning.