Juleamnesti for lengeværende asylsøkere fortsatt ikke innført

Arbeidet har blitt forsinket på grunn av koronapandemien.
Foto: Pixabay
Snart ett år etter at regjeringen varslet et juleamnesti for de lengeværende papirløse asylsøkerne i Norge, har ingenting skjedd.
39Shares

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet har saken vært på høring og høringsuttalelsene gås nå gjennom av departementet. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av koronapandemien, skriver Dagbladet.

– Krisen vi nå er inne i har dessverre gitt forsinkelser på flere saker. Derfor har KrF i regjering vært utålmodige på oppfølgningen, og det jobbes nå for å komme med engangsløsningen så raskt som mulig, sier KrF-leder Kjell Inge Ropstad.

Ifølge Ropstad er det satt av penger til å følge opp løftet i 2021.

Juleamnestiet vil omfatte rundt 50 personer. Blant kravene for å omfattes av amnestiet er at man ikke kan være straffedømt, at man har bodd i Norge sammenhengende i 16 år og at alder og oppholdstid til sammen må utgjøre minst 65 år.