Nå kan utlendinger med helsefaglig bakgrunn hjelpe til under koronapandemien

Mange utlendinger med helsefaglig bakgrunn har tatt kontakt fordi de ønsker å jobbe.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringen åpner fra mandag for at utlendinger med helsefaglig bakgrunn som bor i Norge, kan få jobbe i helse- og omsorgssektoren.

– Vi gjør en endring slik at personer som er i Norge, men som har begrenset arbeidstillatelse, nå kan jobbe dersom de har helsefaglig bakgrunn. Vi må rett og slett ta alle gode krefter i bruk, sier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

Endringen gjelder fra mandag og omfatter blant annet studenter i helsefag som i dag kun får jobbe inntil 20 timer per uke, eller helsearbeidere som i dag kun har tillatelse til å jobbe i spesifikke stillinger.

Justisdepartementet har ikke oversikt over hvor mange ekstra som vil kunne bidra som følge av regelendringene, men anslår at det trolig dreier seg om færre enn 100 personer.

Mæland sier mange utlendinger med helsefaglig bakgrunn har tatt kontakt fordi de ønsker å jobbe.

– Dette er personer som bor og oppholder seg i Norge, og som i dag studerer eller jobber. De har oppholdstillatelse. Det handler rett og slett om å utvide tilgangen til å jobbe, sier Mæland.