Vurderer å trekke laget fra cricket-serie

Cricketklubben Nord CK mener seg urettferdig behandlet av særfobundet sitt.
Foto: Privat
Styret i Nord CK mener seg systematisk motarbeidet av Norges Cricketforbund, og kan trekke laget neste sesong.
85Shares

Saken går tilbake til et styremøte Norges Cricketforbund (NCF) hadde i august, hvor styret fattet omkamp mellom klubbene Sinsen CK og Fossum CK.

– Vi ble gjort oppmerksomme på at visse personer i styret planla omkamp mellom Sinsen og Fossum for å blidgjøre begge lagene som var involvert i en voldshandling 11 juli. NCF har vært tydelig med sine sanksjoner og fordømt dette etter at saken deres har vært behandlet i tre instanser (styre, sanksjonsutvalg og appellutvalg). I tillegg har NIF vært involvert, sier Kamran Naseer i Nord CK til Utrop.

Nord CK lå på andreplass ved klagetidspunktet på vedtaket fra NCF.
Foto : Skjermdump/cricketforbundet.no

Fra avlyst til omkamp

I vedtaket fra NCF august 2020 sto det:

Styrets flertall 3 mot 2, annullerer sitt tidligere vedtak av 30. juli i i sak57/2020 og vedtar at kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK skal settes opp på nytt og ber Generalsekretærer gjøre det nødvendig for omkamp mellom Sinsen CK og Fossum CK.

Videre redegjør styret for beslutningen:

– Hvis vi nå går tilbake på vedtaket vårt, vil dette undergrave styrets autoritet i egen organisasjon (…) Å gå tilbake på vedtaket nå, kan også sende et signal om at klubber og lag kan som ikke er fornøyd med forbundsstyrets vedtak, likevel kan få sine ønsker oppnådd ved å henvende seg direkte til styre og administrasjon og ikke gjennom komiteer og utvalg som er riktig prosess.

Nord CK sier de ikke kan respektere styrets omgjøringsvedtak. Klagen ble sendt da det var en runde igjen å spille av cricketsesongen.

– Hvordan kan styret og NCFs president forvente at de skal bli tatt seriøse når de endrer ett vedtak for å blidgjøre enkelte mennesker? Hvilket signal sender NCF ut til medlemmene sine når dere endrer et vedtak? Vi tenker dette undergraver tilliten til styret og NCF-administrasjonen.

Gjenoppbygget lag

Nord CK har tidligere opplevd problemer med forbundet. Etter et styrevedtak i NCF fra 2018 fikk klubben et trekk på 40 poeng og måtte rykke ned.

– I saken fra 2018 engasjerte vi advokat da vi mente at NCF hadde fattet et vedtak på uriktig grunnlag. NCF opprettholdt sitt vedtak som fikk store konsekvenser for vårt lag.

Siden 2018 har man bygget opp et nytt lag, bestående av unge talenter, som så langt har gjort det godt.

– Vi har brukt to år på å jakte frem talenter i Norge og gitt de mulighet for å spille mot etablerte cricketlag.

Nektet å ta imot andreplass

Nord CK ledet i store deler av 2020-sesongen, men endte på andreplass.

– Etter behandlingen vi fikk, hvor vi følte oss fullstendig overkjørt, og hvor NCF ikke svarte på vår klage, valgte vi å avstå fra å ta imot andreplassen i årets serie.

Nord CK har etter et styremøte vurdert om de skal trekke laget fra serien, og fremme et mistillitforslag mot styret.

– Vi ønsker et transparent NCF-styre og administrasjon. Vi ønsker ikke et styre som ikke klarer å stå på vedtak de har foretatt.

Kan trekke seg fra serien

Styret i Nord CK har grunnet pandemien ikke kunne møttes fysisk, men vurderer ulike aksjonsformer før neste års cricketsesong.

– Vi kan eventuelt vurdere å trekke oss, men det er ikke bestemt. For min del mener jeg vi ikke bør stille opp neste år etter alt det som har skjedd med NCF i 2020, men vi har et styre hvor det er ulike meninger, og vi trenger å gå sammen for å finne ut hvordan vi skal gå videre.

– Lang og ryddig prosess

Shahbaz Tariq, som er president i NCF, sier til Utrop at han sterk avstand fra Nord CKs
påstander om påstått kampfiksing.
NCF-president Shahbaz Tariq tar avstand fra Nord CKs anklager mot forbundet.
Foto : Privat
– Forbundet har hatt en lang, grundig og ryddig prosess rundt den uheldige hendelsen på Ekeberg cricketbane 11. juli 2020. NCF har et meget godt reglement som tar høyde for alvorlige brudd, inkludert flere av hendelsene som er rapporterte inn fra Ekeberg. Dessverre manglet retningslinjer om resultat, hvis en kamp ikke ble ferdigspilt grunnet uroligheter av et slikt omfang.
Når det gjelder vedtaket om poengtrekk i 2018, svarer han:
– Saken det refereres til, hvor Nord CK ble trukket 40 poeng og av den grunn rykket ned, var et resultat av bruk av uberettiget spiller. Spilleren ble brukt i strid med spillereglements §3.3.1 i flere kamper. Sanksjoneringen ble gjort i henhold til  spillereglementets §18.1 og §18.1.1.
Nord CK fikk ifølge Tariq prøvd saken sin hos NCFs sanksjonsutvalg, ankeutvalg og styret, uten å få medhold.
– Sanksjonene var helt i tråd med NCF’s spillereglement 2018. Nord CK ble sterkt frarådet av NCF administrasjonen om å engasjere en advokat. NCF anså det som sløsing av klubbens økonomiske ressurser. Utfallet etter advokatens engasjement ble ikke annerledes enn det NCF komiteer, utvalg og styret hadde konkludert med. Nøkkelpersoner fra Nord CK innrømmet overfor en ansatt i NCF administrasjon om at det var ene og alene daværende styreleder i Nord CK som kjørte løpet. En av de kommenterte at styrelederen ikke gjorde det som var best for klubben, men hadde trolig en personlig agenda mot klubben. Konflikten mellom klubben og tidligere styreleder er en kjent sak hos Oslo idrettskrets som var ønsket involvert i saken enten av Nord CK eller tidligere styreleder.

Umulig å kåre vinner

NCF-presidenten hevder kampen 11. juli 2020 ble avbrutt på et tidspunkt der det ikke var mulig å kåre vinner i henhold til NCFs spillereglement.
– Administrasjonen ga saken til forbundsstyret for vurdering med fire mulige alternativer for å fastsette kampens resultat. 1. Abandon med to poeng til hvert lag. 2. Abandon 0 poeng til hvert lag, som straff. 3. Kampen starter der den stoppet, og 4. Omkamp.
Etter et styremøte 30. juli foreslo administrasjonen omkamp, fortsetter han.
– Målet var primært forsoning mellom lagene. Sekundært, å få et rettferdig resultat av kampen. Forutsetningen var et forsoningsmøte, før en omkamp kunne finne sted. Forbundsstyret vedtok at kampen blir stående som Abandon, 0 poeng til hvert
lag, som straff.

Nulltoleranse for voldutøvelse

Styrets vedtak var basert på at begge lag hadde bidratt til at kampen ble avbrutt og
stopper, ifølge Tariq.
– Hendelsen på Ekeberg ville vi aldri oppleve igjen. For å markere nulltoleranse for utøvelse av vold på en bane, ønsket styret å sette et tydelig eksempel.
Administrasjonen innkalte til et forsoningsmøte med begge lag i august, som ble ledet av Tariq.
– Lagene hadde innsett alvorlighetsgraden av hendelsen og viste forståelse for medførte konsekvenser. Begge lag beklaget hendelsen 11. juli 2020 på det sterkeste og var enige om at slikt aldri skulle skje igjen. Hendelsen hadde de lagt bak seg, men også lært av den.
Ledelsen i begge klubber så ut til å ha god kontroll. Våre utnevnte utvalg og komiteer har jobbet effektivt og kontinuerlig i henhold til sine mandater i en utfordrende og vanskelig sak, med kun ett fokus; at dette ikke må skje igjen.