Bergen kommune gir frivilligprisen til Bergen moské

Bisharo Mohammed Osman, frivillig fra Bergen moské, mottok prisen på vegne av moskeen. Helsebyråd Beate Husa overrakte prisen.
Foto: Asle Bentzen
Bergen kommune og Nettverket for omsorgsfrivillighet gir i år frivilligprisen til Bergen moské, blant annet for de frivilliges innsats under koronapandemien.
410Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, overrakte prisen under en digital markering, skriver kommunen i en pressemelding.

Prisen er 50.000 kroner fra Bergen kommune.

Moskeen får også prisen for sitt arbeid med foreldreveiledning. I samarbeid med Bergen kommune og Bufdir har frivillige fra moskeen fått opplæring og blitt sertifisert som foreldreveileder. Disse har kurset over 200 foreldre med innvandrerbakgrunn.

– Siden stiftelsen på 90-tallet har Bergen moské utviklet seg til å bli en viktig inkluderingsarena og konstruktiv samarbeidspartner for offentlige instanser og andre organisasjoner i lokalsamfunnet. Denne prosessen har blitt helt og fullt drevet av frivillig arbeid, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

– Jeg er imponert over arbeidet, og det var en stor glede å få tildele prisen til Bergen moské, sier helsebyråden.

Video fra tildelingen:

Juryens begrunnelse:

Bergen moské har utmerket seg på flere områder gjennom sitt mangeårige arbeid innenfor flere viktige samfunnsområder. ICDP – foreldreveiledning er et helsefremmende program med mål om å styrke foresatte i sin rolle som foreldre for barn og unge. I samarbeid med Bergen kommune og Bufdir har frivillige fra moskéen fått opplæring og blitt sertifisert som foreldreveileder. Disse har kurset over 200 foreldre med innvandrerbakgrunn.

Kulturforskjeller i oppdragelsesmodeller kan føre til at foreldre blir usikre på seg selv og til misforståelser og konflikter med barnehage og skole. Tilliten som moskéen har i muslimske innvandrermiljøer, gjør det lettere å bygge broer og skape forståelse, som igjen er med på å forebygge utenforskap og konfliktsituasjoner.

Bergen moské har siden 2016 arbeidet aktivt med å forebygge radikalisering og polarisering gjennom et eget prosjekt i samarbeid med Bergen kommune, Vest politidistrikt og RVTS Vest, som blant annet består av skolering av imamer og mentorutdanning av ungdommer. Bergen moské er en viktig aktør på dette området og arrangerer også seminarer og samlinger om forebygging av radikalisering.

Det frivillige arbeidet som gjøres i Bergen moské, betyr mye for den enkelte frivillige, men også for Bergen som en inkluderende by for både liten og stor. Bergen moské har utmerket seg over lang tid på flere områder som en særlig viktig helsefremmende og forebyggende aktør innen arbeid med inkludering, integrering, brobygging og forebygging av radikalisering og polarisering. Ikke minst har Bergen moské under Koronapandemien bidratt med informasjonsutveksling om Covid-19 og retningslinjer for smittevern til mennesker med innvandrerbakgrunn.

For sin brede og helhetlige innsats innen viktige samfunnsområder er Bergen moské en verdig vinner av Bergen kommunes frivillighetspris 2020.