Nær 6.000 uttransportert hittil i år i henhold til smittevernloven

I alt 100 personer er returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang på 227 fra samme tid i fjor.
Foto: Unsplash
7.821 personer har blitt uttransportert fra Norge i årets elleve første måneder. Av disse ble 5.956 personer returnert i henhold til smittevernloven.

Politiet uttransporterte 707 personer i november 2020. 551 av disse er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven, viser nye tall fra Politiets utlendingsenhet.

Med det har til sammen 7.821 personer blitt sendt ut av landet hittil i år, en økning på 103 prosent fra samme periode i fjor da i alt 3.849 personer hadde blitt sendt ut med tvang av politiet.

I alt 100 personer er returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang på 227 fra samme tid i fjor. I tillegg har 134 personer i kategorien Dublin/trygt tredjeland blitt returnert, en nedgang med 192 personer fra i fjor.

Hittil i år har 1.093 personer som var ilagt én eller flere straffereaksjoner, blitt uttransportert. I november var 103 av de 707 uttransporterte ilagt straff.

Ni mindreårige ble uttransportert i november. I alt 195 mindreårige har blitt uttransportert i årets elleve første måneder, 36 flere enn på samme tid i fjor.

Fordelt på nasjonaliteter har det i årets ti første måneder blitt returnert flest borgere av Sverige (1.572), Romania (931), Polen (588), Tyskland (314), Syria (305), Litauen (295), Ukraina (230), Afghanistan (201), Storbritannia (177) og Irak (175).