Gode norskferdigheter kan være nøkkelen til god integrering


Foto: Karen Gjermundrød
– Ikke overraskende, mener Christian Sørlien i SSB.

24. november la SSB ut en ny rapport om ulike sammenhenger i integreringsprosessen. Et av de viktigste funnene var sammenhengen mellom gode norskferdigheter og vellykket integrering.

Christian Sørlien, medforfatter til rapporten, forklarer hvorfor norskferdigheter er viktig i integreringssammenheng.

– Svake norskferdigheter kan hindre deltaking i en del arenaer i samfunnet, slik som i arbeidslivet og sosialt. Dårlige norskferdigheter kan derfor fungere som en barriere for integrering. Samtidig kan gode norskferdigheter også være en viktig ressurs for å få innpass i samfunnet.

Resultatet i undersøkelsen understreker dette.

– De med gode gode norskferdigheter deltar også mer i frivillig arbeid og har oftere venner som ikke selv har innvandrerbakgrunn. Det virker som om de med gode norskkunnskaper generelt sett er mindre isolert sosialt sett, og at de deltar mer på ulike arenaer i samfunnet, konkluderer Sørlien.

Går begge veier

Gode norskferdigheter går sammen med sterkere tilhørighet til Norge.

En ting rapporten ikke sier noe om, er hva som er årsaken til hva. Sørlien mener årsaksretningen kan gå begge veier.

– Gode norskferdigheter kan føre til mer deltakelse, og mer deltakelse fører til bedre norskferdigheter. Sannsynligvis er nok begge ting tilfelle.

Sørlien er ikke overrasket over funnet som er støttet av tidligere forskning.

– Det er en viktig ressurs både på arbeidsmarkedet og i uformelle sosiale sammenhenger, og bidrar til forståelsen av samfunnets regler og virkemåte, skriver han i rapporten.