FHI etterforsker omgåelse av karanteneregler blant arbeidsinnvandrere

coronavirus, kina
FHI kjenner ikke omfanget, men er bekymret.
Foto: Pixaby
FHI frykter for mer koronasmitte her i landet på grunn av regelbrudd i forbindelse med karantene. Flere forhold etterforskes allerede, melder NRK.

FHI har ifølge kanalen avdekket tre måter der de mistenker regelbrudd rundt karantenene:

For det første at noen bevisst reiser sammen med en som er smittet for å få en annen type karantene. For det andre er det mistanke om planlagte opphold i Sverige på vei til arbeid for å unngå de strengeste karantenereglene. For det tredje at flere enn det var ment for i helsevesenet får status som «strengt nødvendige», og dermed kan jobbe i karantenetiden.

FHI kjenner ikke omfanget, men er bekymret. De har etterforsket utbrudd på flere arbeidsplasser med arbeidsinnvandrere denne høsten.