Ny trossamfunnslov skjerper rapporteringskravet

STL-generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys ser den nye trossamfunnsloven som vellykket.
Foto: stl.no
Generalsekretæren i STL hevder behovet for en ny trossamfunnslov skyldes først og fremst at Norge har endret seg.
3Shares

I et innlegg i Stavanger Aftenblad skriver viser Ingrid Rosendorf Joys til at det er historisk at prinsippet om det livssynsåpne samfunnet er knesatt.

– Norge har imidlertid utviklet en suksessformel på tros- og livssynsfeltet som bør berolige de fleste. Den bygger på tett samarbeid tros- og livssynssamfunnene imellom, så vel som mellom tros- og livssynssektoren og myndighetene, både lokalt og nasjonalt.

Samarbeid mellom stat og livssynssamfunn

Joys hevder at Norge har utviklet en suksessformel på tros- og livssynsfeltet.

– I mange land er forholdet mellom staten og minoritetene konfliktfylt. Flere steder blir minoriteter diskriminert, overvåket og forfulgt. I Norge er forholdet mellom myndighetene og tros- og livssynssamfunnene preget av samarbeid og partnerskap.

Trossamfunnene fungerer også som en slags landingsplattform for nyankomne innvandrere.

– Sammen med myndighetene har tros- og livssynssamfunnene i STL tatt grep i utfordringer knyttet til ekstremisme og radikalisering, konspirasjonsteorier, negativ sosial kontroll, barnevernsproblematikk og mye mer.