Caritas: Mange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

Hjelpeorganisasjonen Caritas, som blant annet jobber med å hjelpe arbeidsinnvandrere, mener at mange ikke tester seg av frykt for arbeidsgiver.
I uke 1 og 2 kom det nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var personer fra disse landene som testet seg.

I alt 17.480 personer fra Polen og Litauen, som er de to landene hvor flest reiser til Norge fra for å jobbe, ble koronatestet i Norge i uke 1 og 2, ifølge Folkehelseinstituttet. Samtidig økte antallet registrerte simkort fra Polen og Litauen med 31.612 på det norske mobilnettet i disse ukene, viser tall NRK har fått fra Telenor.

Det skjedde til tross for at det fra 2. januar ble innført obligatorisk koronatesting innen 24 timer for alle som ankommer Norge.

Hjelpeorganisasjonen Caritas, som blant annet jobber med å hjelpe arbeidsinnvandrere, mener at mange ikke tester seg av frykt for arbeidsgiver.

– Dette med testing, smittevern og arbeidsgiveransvar henger sammen, og de er redde for å melde fra og følge reglene av frykt for å ikke få jobb i Norge, sier jurist Marta Frydrych Torkildsen i Caritas.

Hun mener også at vanskelig tilgjengelig informasjon, komplisert regelverk og stadige endringer er andre årsaker til at mange ikke har testet seg.

Av 6.769 personer med påvist koronasmittede i uke 1 og 2, var 439 født i Polen og 89 i Litauen. Det utgjør nesten ett av tretten smittetilfeller i Norge i perioden.