Foreslår St. Halvard-medalje til Khalid Salimi

Khalid Salimi, sjef for Mela-festivalen, er nominert til St. Hallvard-medaljen.
Forfatter Assad Nasir foreslår Salimi på bakgrunn av hans innsats på kulturfeltet og for mangfoldet.
9Shares

Salimi har i årevis vært kjent for Mela-festivalen, som har vært arrangert siden 2001.

– Khalid Salimi har som festivalsjef og kunstnerisk leder i Horisont over en årrekke løftet fram en unik kunst- og kulturscene i Oslo som viser mangfoldet i byen vår. Salimi har også vært en sentral person i det antirasistiske arbeidet i Norge, og startet i sin tid Antirasistisk senter. Siden midten av 1970-tallet har Salimi vært en markant stemme i den norske offentligheten, og har gjennom sitt arbeid og virke i både antirasistisk arbeid og på kulturfeltet gitt et enormt bidrag til Oslo, sier Nasir.

Om prisen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).