– Lite interesse for varslere på arbeidslivskriminalitet

– Stor oppslutning mot A-krim, men lite interesse for varslerne, skriver kronikkforfattere (Foto: Illustrasjon).
Skal innsatsen mot arbeidslivskriminalitet fungere, må vi ikke glemme varslerne, skriver Eivind Pytte Ødegård og Linn Aakvik i KPMG Norge.

Utdrag fra kronikken i E24:

– Enkelte virksomheter har de siste årene bygget opp intern kompetanse om A-krim, men mange mangler fortsatt fagkompetanse og ressurser til å lokalisere dette i leverandørleddet. Arbeidstilsynet observerer at til tross for at flere oppdragsgivere etterlever regelverket knyttet til lønns- og arbeidsvilkår «ser det ut til at oppdragsgiverne i for liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes».

– I tillegg til proaktive kontroller, kan varsling være et kraftfullt verktøy i kampen mot A-krim som i liten grad virker å bli prioritert. I regjeringens reviderte strategi satses det på å informere utsatte arbeidstakere om deres rettigheter i Norge, men å lytte til samme gruppe er det ikke fokus på. Begrepene varsling, eller varsle, nevnes ikke i det hele tatt i den 79 siders lange strategien.