Faktisk.no: Hvorfor hører vi om fullvaksinerte som dør med covid-19?

coronavirus, kina

Foto: Pixaby
Vaksinene gir god, men ikke fullkommen, beskyttelse mot korona.

Flere medieoppslag den siste tiden har trukket fram tilfeller der personer har blitt smittet eller dødd med covid-19 – selv om de hadde fått vaksine mot koronaviruset.

I begynnelsen av februar kom meldinger om at flere beboere på et sykehjem i Kristiansand hadde fått begge vaksinedosene, men testet positivt for korona kort tid etter at andre dose hadde blitt satt.

Også i Oslo har det kommet meldinger om sykehjemsbeboere som har testet positivt selv om de var fullvaksinerte. Blant annet hadde en sak i Dagbladet tittelen « Fullvaksinert ble smittet ».

Det er også meldt om covid-relaterte dødsfall blant personer som har fått vaksinen.

Blant annet i Fredrikstad hvor det denne uka ble kjent at en beboer på Fjeldberg sykehjem døde med covid-19, melder Fredriksstad Blad og NRK .

Men hvordan kan det ha seg at dette skjer med fullvaksinerte personer? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Legene Kaveh Rashidi og Tilde Broch Østborg var blant dem som reagerte på mediedekningen av disse tilfellene i Oslo. Rashidi reagerte først på Twitter, før han ble intervjuet av bransjenettstedet Medier24 :

– Det burde vært mediene som betrygget befolkningen. Og selv om Dagbladet ikke nødvendigvis har vonde intensjoner, og ikke har brutt noen regler, så mener jeg det er hevet over enhver tvil at overskriftene kan lages på en tryggere og mer opplysende måte der det er mindre rom for misforståelse og feilinformasjon, uttalte Rashidi til Medier24.

Dagbladet svarte til Medier24 at de mener kritikken bommer, fordi avisen satte informasjonen om den smittede, fullvaksinerte personen i en større sammenheng i saken, blant annet gjennom et intervju med Folkehelseinstituttet (FHI).

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo forteller at det ikke er uventet at enkelte får korona, selv om de er blitt vaksinert.

– De beste vaksinene mot korona er 95 prosent effektive. Det vil si at én av 20 vaksinerte er ventet å få korona ved eksponering, sier Grødeland til Faktisk.no.

Hvem disse 5 prosentene er, er vanskelig å vite på forhånd, men generelt fungerer vaksinene noe dårligere på eldre personer enn på friske voksne, opplyser forskeren.

Veldig mange av dem som har testet positivt, har fått positive utslag på en PCR-test. Denne testen gir imidlertid ikke informasjon om sykdomsomfanget.

– Denne testen sier ikke noe om viruset er i stand til å forårsake infeksjon, kun om det er tilstede i luftveiene. Du kan være smittefarlig og ha en infeksjon som er i full blomst, eller du kan ha bare fragmenter av virus og ikke være smittefarlig i det hele tatt, sier forskeren.

De som får korona etter å ha blitt vaksinert, kan likevel få stor nytte av vaksinen. For det er sannsynlig at du ikke rammes like hardt av sykdommen, dersom du er vaksinert, ifølge forskeren.

– Vi mangler publiserte data på dette, men vi ser eksempler på det. Vi har et relativt nylig eksempel fra Kristiansand , der mange fikk infeksjon etter å ha blitt vaksinert. Alle fikk et mildt sykdomsforløp, selv om de var i risikogruppen, sier Grødeland.

Vaksinen trenger én til to uker etter andre vaksinering for å gi full effekt. Det er ikke vaksinen i seg selv som beskytter deg, men kroppens immunrespons på vaksinen, forklarer forskeren. Utbruddet i Kristiansand skjedde kort tid etter at beboerne hadde mottatt sin andre vaksinedose, før dose to skulle ha effekt. Grødeland mener derfor det ser ut som at beboerne har fått en del beskyttelse, kun fra den første doseringen.

Også FHI sier at smitte oppdaget hos personer som har tatt vaksine ikke er uventet.

– Ingen vaksiner er hundre prosent effektive, og det vil komme tilfeller av vaksinerte som blir smittet. Særlig vet vi at eldre har noe dårligere respons på vaksiner, så det er ekstra viktig å følge med på denne gruppen, skriver overlege Are Stuwitz Berg i FHI til Faktisk.no.

Han forklarer at når svært mange blir testet, vil det også oppdages tilfeller av smitte som ellers ikke ville blitt oppdaget.

– Dette kan være tilfeller som bare er forbigående bærere av viruset uten å bli syk selv. Som kommunisert flere ganger vet vi jo ikke i hvilken grad vaksinene har evnen til å ta bort all smittsomhet, det vil si også de asymptomatiske tilfellene, skriver Berg.

FHI overvåker effekten av vaksinene ved å bruke registrene for smitte og vaksinering, og på den måten kunne se sammenhenger både på individ- og gruppenivå.

– I våre registre kan vi se på om de som er vaksinert blir syke, ved å kople vaksinasjonsregisteret SYSVAK med infeksjonsregisteret MSIS . Det vi ikke alltid har god nok informasjon om i registrene våre, er om vaksinerte som blir smittet får asymptomatisk, mild eller mer alvorlig sykdom, skriver Berg.

I flere av tilfellene der personer har testet positivt selv om de hadde fått vaksinen, ser det ut som at vaksineringen likevel har hatt en effekt. Både beboerne på sykehjemmet i Kristiansand og sykehjemsbeboere i Oslo har opplevd milde forløp av covid-19 til tross for høy alder – noe som kan skyldes at immunforsvaret var noe bedre forberedt pga. vaksineringen.

– Alt tyder på at vaksinen har hatt en viss effekt, og det er vi glade for, sa kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i Kristiansand til NRK i sammenheng med at de så milde sykdomsforløp på sykehjemmet i kommunen.

Det er tre vaksiner mot covid-19 som er godkjent i Norge:

Comirnaty viste 95 prosents effektivitet i en klinisk studie med 36 000 deltakere, skriver det europeiske legemiddelbyrået (EMA) . Mens bare åtte av de 18 198 som fikk vaksinen utviklet symptomer på covid-19, utviklet 162 av de 18 325 som fikk en annen sprøyte symptomer på sykdommen.

Resultater fra vaksinasjonsprogrammet i Israel tyder også på at vaksinen er effektiv, og en undersøkelse tydet ifølge Reuters på at bare 0,06 prosent av de fullvaksinerte som ble undersøkt, ble smittet.

Det samme gjelder for Moderna-vaksinen, som har vist lignende effekter i den kliniske utprøvingen som Comirnaty. Moderna-vaksinen ble testet på 30 000 personer. I utprøvingen viste vaksinen 94,1 prosents effektivitet, skriver EMA. 11 av de 14 134 personene som fikk vaksinen, utviklet covid-19-symptomer, mot 185 av de 14 073 som fikk en «dummy injection».

AstraZeneca-vaksinen, som også er godkjent i Norge, har lavere effektivitet enn de to andre vaksinene, om lag 60 prosent .

Som vaksineforsker Grødeland har forklart, er det ikke nødvendigvis slik at vaksinene gir beskyttelse med en gang en person er fullvaksinert. Statens legemiddelverk skriver at Pfizer-vaksinen er vist å være 95 prosent effektiv sju dager etter andre dose, mens Moderna-vaksinen er vist å være 94 prosent effektiv etter 14 dager. Tilsvarende periode for AstraZeneca-vaksinen er 15 dager.

Siden beskyttelsen ikke nødvendigvis virker med en gang man er fullvaksinert, og heller ikke er 100 prosent effektiv, er det altså mulig å både bli smittet med og bli syk av covid-19, selv om man er vaksinert. Det er imidlertid langt mindre sannsynlig at det vil skje enn om man ikke hadde blitt vaksinert.

Les artikkelen på Faktisk.no