Behovet for å fostre og skape sunne forhold mellom alle grupper i samfunnet er viktig nå, skriver podcastvert.
Foto: Firuz Kutal
I 2021 dreier ikke dialogen seg kun om samtaler mellom ulike religioner, men mest om å kunne snakke med alle grupper i samfunnet, skriver podcastvert Sophie Matlary i dette innlegget. 

I podcasten min «Political Bark», tar jeg for meg ulike politiske og samfunnsrelaterte spørsmål. I hver episode bringer jeg en ny gjest, og lytterne får, på engelsk, innblikk i et spennende tema som angår både det mangfoldig sammensatte Norge og verden. Jeg ønsker å bringe samfunnsmessige og politiske spørsmål, både med globalt og nasjonalt perspektiv. Episoden den 22. februar tar for seg temaet interreligiøs dialog i 2021, og er et samarbeid med podcasten ‘Politically Defined’, som hostes av Alex Benn Amir og tar for seg dagsaktuelle politiske temaer fra London. 

Interreligiøs dialog er et tema som ikke tas opp mye i vesten, hverken i Oslo eller i London, og hverken av politikere eller av media.

Knyttet til fredsbygging

Konseptet høres kanskje kjedelig ut, men det er faktisk kanskje ett av de viktigste tiltakene i vår tid, og årsakene til dette er flere:

Først og fremst fordi det er et verktøy for å bekjempe ekstremisme – for både salafistisk ekstremisme og høyreradikal ekstremisme er de største truslene mot det norske samfunn i år, ifølge PST sin trusselvurdering som nylig kom ut. Videre er migrasjon en av Europas desiderte største utfordringer dette århundret – et komplisert tema som absolutt knyttes til vellykket integrering, internasjonalt samarbeid og også fredsbygging.

Ikke nok med toppmøter

‘Interfaith dialogue’ – eller religionsdialog – vil i korte trekk kunne defineres som «et samarbeid hvor ulike trosretninger og religioner møtes i et forsøk på å fostre dialog, bygge broer samt eliminere splittelser». Ofte finner slike konferanser sted årlig, hvor overhodene fra de tre største religionene i verden – altså islam, kristendommen og jødedommen – er tilstede.

Political Bark mener derimot at slike til tider elitistiske toppmøter ikke er nok.

Å finne felles verdier

For i 2021 dreier ikke dialogen seg kun om å skape en samtale mellom ulike religioner, men i hovedsak om å klare å snakke med alle grupper i samfunnet, spesielt også med ikke-religiøse grupper – som i dag gjerne er en majoritet i mange vestlige land.

Behovet for å fostre og skape sunne forhold mellom alle grupper i samfunnet er viktig nå 

Det å gjenta betydningen av interreligiøs og interkulturell dialog er viktig fremover fordi det er helt klart at fremtidens samfunn kun vil bli mer flerkulturelle, multi-religiøse, globaliserte og samtidig, kompliserte og heterogene, enn før.

Behovet for å fostre og skape sunne forhold mellom alle grupper i samfunnet er viktig nå, for å lykkes i å bekjempe de voksende destruktive kreftene i 2021 – så som hatkriminalitet, segregering, undertrykkelse, rasisme, diskriminering, og selvsagt også ekstremisme. På tross av at vestlige samfunn har modernisert seg i rekordfart de siste tiårene, har den generelle utviklingen helst skjedd på områder innenfor teknologi, infrastruktur og økonomi, og mindre rundt viktigheten av det å finne felles og riktige verdier å leve etter i det moderne, heterogene Europa.

Podcasten kan høres her.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.