Tilskudd til klippekortordning for norskopplæring

20 millioner skal brukes på ny tilskuddsordning for norskopplæring (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Flere voksne innvandrere skal lære seg mer norsk gjennom tiltaket.
211Shares

Ifølge imdi.no er formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.

Opplæringen har som målsetning å få deltakerne opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk.

Ordningen får en ramme på 20 millioner kroner og skal fordeles gjennom to søknadsrunder.