Norge gir 125 millioner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger

UNRWA har en nøkkelrolle for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov, mener utenriksministeren.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
Norge utbetaler kjernebidrag på 125 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger.
830Shares

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, bistår om lag 5,7 millioner palestinske flyktninger på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Libanon og Syria.

Organisasjonen har, i tillegg til sitt normale virkeområde, spilt en viktig rolle for å dekke nye behov som har oppstått under koronapandemien.

Norge betaler nå hele kjernebidraget på 125 millioner kroner for 2021, skriver regjeringen.no.

– UNRWA har en nøkkelrolle for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov, og har også vist omstillingsevne under pandemien. Til tross for stengte skoler har UNRWA klart å opprettholde et utdanningstilbud til 526.000 skolebarn. For Norge er det viktig å støtte opp om denne rollen, og vi utbetaler i likhet med tidligere år derfor hele kjernebidraget nå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.