KrF vil gi kontantstøtte til pårørende som pleier sine eldre

Pårørendestøtten skal være en ordning der barn, barnebarn eller andre nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven.
Foto: Pål-Kristian Hamre
I forkant av høstens valg henter KrF et gammelt forslag opp av skuffen: En kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

– Vi foreslår en statlig, skattefri ordning der en mottar 7.500 kroner per måned, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til partiets landsstyre fredag.

Pårørendestøtten skal være en ordning der barn, barnebarn eller andre nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven.

Ordningen skal ikke erstatte, men være et supplement til allerede eksisterende ordninger, påpekte KrF-lederen, som også er barne- og familieminister.

I august 2019 lanserte Ropstad et lignende forslag.